Is jouw installatie veilig?

We gaan er allemaal vanuit dat de elektrische installatie gewoon veilig is. Maar hoe weten we dit eigenlijk en waar baseren we dit op? 

Tijdens het gebruik van de elektrische installatie is er op het eerste gezicht niets aan de hand omdat uw apparaten allemaal werken. Dit zegt niets over de toestand van uw installatie of veiligheid en werking van uw groepenkast. 

Door een keuring is de werkelijke toestand inzichtelijk te maken. . 

 

 

In uw meterkast thuis zit het belangrijkste deel van uw elektrische installatie, de groepenkast. Hier zitten apparaten in (beveiligingen) die uitschakelen wanneer er iets mis gaat in de elektrische installatie. Dit kan bijv. komen door vocht in een apparaat, kortsluiting, het wegvloeien van stroom door een defect of door aanraking van een persoon. Wanneer de beveiligingen niet of niet tijdig werken kan er brand ontstaan of krijgt men een elektrische schok .

 

Bij bedrijven, instellingen en openbare gebouwen is een periodieke inspectie op de installatie verplicht. We vinden de veiligheid daar dan ook belangrijk…en thuis niet dan?

 

Het blijkt steeds maar weer dat elektrische installaties niet voldoen aan de normen die we hier aan stellen. Het gevolg hiervan is dat er (levens)gevaarlijke situaties ontstaan. Denk hierbij aan elektrocutie of brand door een slecht werkende groepenkast. Men schat dat in meer dan de helft van de gevallen de elektrische installatie in woningen niet voldoet aan de veiligheidseisen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 1/3e van de woningbranden veroorzaakt is geweest door een slecht of niet werkende installatie.

Om ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie in orde is kunt u deze net zoals bij uw CV-ketel laten controleren op de werking en de veiligheid. De gehele installatie wordt dan volgens de voorschriften geïnspecteerd. Na deze inspectie kunt u met een gerust hart gebruik maken van uw elektrische installatie en de daarop aangesloten apparaten.