- lekstromen

- niet werkende aardlekschakelaars

- gesmolten bedrading of componenten

- slechte verbindingen

- te hoge aardweerstand waarden

- verkeerde beveiligingen

- niet geaarde gestellen

- ondeugdelijke montage en aansluitingen

 

 

Voorkomende problemen in elektrische installaties

 

Hieronder voorkomende onveilige situaties die wij tegen komen tijdens onze inspecties. 

: een hoge lekstroom kost geld en levert het brandgevaar op.

: de installatie beveiligt niet tegen een elektrische schok wat de dood tot gevolg kan hebben.

: door overbelasting en slechte verbinding is de kans op brand groter.

: produceert hitte of slecht werkende installatie waardoor apparaten defect kunnen raken.

: beveiligingen kunnen niet of niet tijdig uitschakelen.

: beveiligingen (groep, aardlekschakelaar e.d.) zijn verkeerd gekozen.

: niet of slecht aarden geef kans op elektrische schok.

: geeft grotere kans op storing, oververhitting en elektrische schok.