Tot 1999 werden elektrische installaties in woningen altijd gekeurd door de energiebedrijven. Zo probeerden we in Nederland de veiligheid van de elektra in huis te waarborgen. Door de privatisering van de energiebedrijven en een andere wetgeving worden deze keuringen niet meer gedaan.

U bent als eigenaar nu zelf verantwoordelijk voor de toestand en werking van uw installatie. U zal zich dus moeten afvragen of de toestand van zijn installatie in orde is. Wanneer men kan aantonen dat de installatie niet in orde was, loopt u het risico dat bij schade of letsel de verzekeraar niet uitkeert.

 

Keuring elektrische installatie

 

D.m.v. een visule inspectie en het verrichten van metingen en beproevingen, stellen wij de toestand van uw installatie vast. Onze bevindingen leggen wij in een inspectierapport vast. Hierin staan tevens onze aanbevelingen om te komen tot een veilige installatie.

 

OK-E Elektrisch Veilig Wonen is gespecialiseerd en bevoegd in het inspecteren (keuren) van elektrische installaties. De keuring gebeurt volgens de NEN1010 / NEN3140. OK-E Elektrisch Veilig Wonen rapporteert objectief en is onafhankelijk.  

gallery/banner3
gallery/vision_bewoner_monteur
gallery/home_s-layhouses4kidz.com_20

OK-E rappporteert alleen aan de opdrachtgever en niet aan een andere instantie.